Voorwaarden voor verhuurders

Algemene voorwaarden voor verhuurders en makelaars

Artikel 1: Definities

  • Advertentie: een Advertentie waarin een woonruimte (appartement, eengezinswoning, studio of kamer) wordt aangeboden.
  • Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon met wie een Overeenkomst wordt gesloten en/of die gebruikmaakt van de Dienst van deze Website.
  • Verhuurder: de natuurlijke of rechtpersoon die de Advertentie op deze Website plaatst.
  • Dienst: de mogelijkheid om een woonruimte (appartement, eengezinswoning, studio of kamer) op de Website te plaatsen middels een Advertentie zodat een Gebruiker hierop kan reageren.
  • Website: deze Website, www.houzys.nl, en eventuele subdomeinen.
  • Overeenkomst: de Overeenkomst voor het gebruik van de Website die ontstaat wanneer een Woningzoekende een Premium account aanmaakt en wanneer deze door Houyzs is bevestigd, zoals omschreven in de Gebruikersvoorwaarden op deze Website: www.houzys.nl/gebruikersvoorwaarden
  • Houzys: Houzys is onderdeel van Houzys BV en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80740308 te Amsterdam.

Artikel 2: Plaatsen van woningen op de Website

2.1 Het is alleen toegestaan om woningen te verhuren waarvan Verhuurder zelf eigenaar is of waarvoor Verhuurder werkt in opdracht van de eigenaar van de woning.

2.2 De Advertentie dient correcte informatie over de woonruimte te bevatten. Houzys kan de advertentieteksten aanpassen indien deze onjuiste informatie omvatten.

2.3 In de advertentieomschrijving mag geen contactinformatie worden vermeld.

2.4 Advertenties mogen geen informatie bevatten over eventuele derde partijen, zoals bijvoorbeeld de makelaar, bedrijfslogo’s, links naar andere website et cetera.

2.5 Houzys kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inbreuk op auteursrecht van aangeboden informatie in de Advertentie. Dat geldt voor zowel de teksten als de foto’s in een Advertentie.

2.6 De Verhuurder dient te reageren op ieder ingekomen reactie. Dat kan schriftelijk of per telefonisch contact.

2.7 Woonruimtes die niet langer beschikbaar zijn dienen zo snel mogelijk verwijderd te worden van de Website.

2.8 Door het plaatsen van een Advertentie geeft de Verhuurder toestemming om de data te plaatsen op deze Website. Ook stemt Verhuurder ermee in dat de Advertentie kan worden gebruikt voor marketing- en reclamedoeleinden.

2.9 De Verhuurder is zelf aansprakelijk voor de inhoud die hij of zij op de Website plaatst. Verhuurder garandeert hierbij dat de informatie niet in strijd is met de Nederlandse wet- en regelgeving, dat de informatie niet lastig omschreven is, dat de belangen van de Website niet geschaad worden, dat de woonruimte daadwerkelijk te huur is en dat er geen misbruikende teksten in de Advertentie staan (discriminerende teksten, teksten met een seksuele lading, links naar andere websites of Advertenties die niet binnen het doel vallen van deze Website).

2.10 Acquisitie op Advertenties van particuliere verhuurders is niet toegestaan. Het Account kan worden beëindigd door Houzys indien hier sprake van is.

Artikel 3: Bestrijding van illegaal aanbod van woonruimtes

3.1 Het is verboden om illegaal aanbod van woonruimtes te plaatsen op deze Website.

3.2 Verhuurder dient op de hoogte zijn van de Wet Basisregistratie Personen (BRP) om zodoende na te gaan of een woning geschikt is voor verhuur. Bij een overtreding zal de Advertentie verwijderd worden en worden de contactgegevens van de Verhuurder doorgegeven aan het bevoegde ministerie.

3.3 Om illegaal aanbod van woonruimtes te bestrijden zal Houzys actief advertenties controleren.

Artikel 4: Uitgelichte vermeldingen

4.1 Een basisaccount voor verhuurders is te allen tijde gratis. Advertenties plaatsen is geheel kosteloos.

4.2 Een Verhuurder heeft de mogelijkheid om zijn Advertenties te upgraden naar een uitgelichte vermelding. Bekijk de pakketten op deze pagina: www.houzys.nl/uitgelichte-vermeldingen

4.3 Betalingen vinden plaatsen via iDEAL.

4.4 Het pakket verloopt automatisch na een periode van 30 dagen.

Artikel 5: Gebruik van de Dienst

5.1 Persoonsgegevens die de Verhuurder ontvangt mogen alleen worden gebruikt voor het sluiten van een Overeenkomst tot verhuur van een woonruimte en daarmee samenhangende handelingen.

5.2 Het is verboden de Dienst negatief te beïnvloeden door gebruik te maken van data van anderen. Daarmee is het dus niet toegestaan om ongevraagde e-mails te versturen of mag men geen overlast of storingen veroorzaken.

5.3 Verhuurder mag Gebruiker niet benaderen voor andere commerciële uitingen, van welke strekking dan ook.

5.4 In het geval van een overtreding van bovenstaande voorwaarden mag Houzys de Overeenkomst opschorten of beëindigen. Reeds betaalde kosten hoeven hiervoor niet terugbetaald te worden.

5.5 Houzys is gerechtmatigd om een IP-adres te blokkeren wanneer een Verhuurder zich niet houdt aan deze voorwaarden voor verhuurders.

5.6 Vervolgschade kan worden verhaald op de Verhuurder als gevolg van overtreding van deze voorwaarden voor verhuurders.

Deze voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 maart 2021.

Vergelijk aanbiedingen

Vergelijken